Removing Gossamer - Honky Tonk Queen

Kärlek är viktigt

Kärlek är något vi alla behöver. Vi är förlorade utan kärlek och det är till och med så att vi inte utvecklar vissa essentiella ämnen i kroppen om vi inte får kärlek när vi är små. Det ger tyvärr skador upp i vuxen ålder till och med. Därför får vi alla göra vad vi kan för att visa varandra kärlek. Barn som inte har föräldrar som kan visa dom kärlek kan få hjälp genom att andra kärleksfulla vuxna gör vad dom kan för att ta hand om dom. Vårt språk är lite fattigt när det gäller ordet kärlek, vi har bara ett. På hebreiska till exempel finns det sju olika uttryck för kärlek beroende på vilken man syftar på. På grekiska finns det fyra.